Sale!

PECB ISO 27001:2022 Lead Implementer in Czech

£ 1,078.80 GBP£ 3,958.80 GBP

dodatečné informace

SKU: N/A Category:

Vedoucí implementátor ISO/IEC 27001

Proč byste se měli zúčastnit?  

Školení ISO/CEI 27001 Lead Implementer vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro podporu organizace při zavádění, implementaci, řízení a údržbě systému řízení bezpečnosti (ISMS) v souladu s normou ISO/CEI 27001. Toto školení je navržen tak, aby vám poskytl osvojení nejlepších postupů v systémech řízení bezpečnosti informací pro zabezpečení citlivých informací, zlepšení efektivity a celkového výkonu organizace.

Po zvládnutí všech pojmů souvisejících se systémy řízení bezpečnosti informací můžete složit zkoušku a požádat o titul „PECB Certified ISO/CEI 27001 Lead Implementer“. Držením certifikace PECB prokážete, že máte praktické znalosti a odborné dovednosti pro implementaci ISO/IEC 27001 v organizaci.

Pro koho je školení určeno?
 • Manažeři nebo konzultanti zabývající se řízením informační bezpečnosti
 • Specializovaní poradci, kteří chtějí zvládnout implementaci systému řízení bezpečnosti informací
 • Každý, kdo je odpovědný za dodržování požadavků ISMS
 • Členové týmu WSIS
Tréninkové cíle

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

 1. Vysvětlete základní pojmy a principy systému řízení ISMS založeného na ISO/IEC 27001
 2. Interpretujte požadavky ISO/IEC 27001 na ISMS z pohledu implementátora
 3. Iniciovat a naplánovat implementaci ISMS založeného na ISO/IEC 27001 s použitím metodiky IMS2 PECB a dalších osvědčených postupů
 4. Podporujte organizaci při provozu, údržbě a neustálém zlepšování ISMS založeného na ISO/IEC 27001
 5. Příprava organizace na certifikační audit třetí strany
Pedagogický přístup
 • Toto školení je založeno na teorii i osvědčených postupech používaných pro implementaci ISMS
 • Přednášky jsou ilustrovány příklady vycházejícími z případové studie
 • Praktická cvičení jsou založena na případové studii, která zahrnuje hraní rolí a ústní prezentace
 • Cvičební testy jsou podobné certifikační zkoušce
Předpoklady

Dobrá znalost normy ISO/IEC 27001 a hluboká znalost principů implementace.


Více informací

Tréninkový program

1. den  : Úvod do normy ISO/CEI 27001 a inicializace ISMS

2. Den : Plánování implementace ISMS

3. den  : Implementace ISMS

4. den  : Monitorování, měření, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit ISMS

5. den  : Certifikační zkouška

Zkouška

Zkouška PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer splňuje požadavky na zkoušku a certifikační program PECB. Zkouška zahrnuje následující oblasti dovedností:

Doména 1 : Základní principy a koncepce systému managementu bezpečnosti informací

Doména 2 : Systém řízení bezpečnosti informací

Doména 3 : Plánování implementace ISMS podle ISO/IEC 27001

Doména 4 : Implementace ISMS v souladu s ISO/IEC 27001

Doména 5 : Hodnocení výkonu, monitorování a měření ISMS podle ISO/IEC 27001

Doména 6 : Neustálé zlepšování ISMS podle ISO/CEI 27001

Doména 7 : Příprava na certifikační audit ISMS

Osvědčení

Po složení zkoušky se můžete ucházet o kteroukoli z kvalifikací uvedených v tabulce níže. Certifikát vám bude vydán, pokud splníte všechny požadavky pro vybranou kvalifikaci. Pro více informací o certifikacích ISO/IEC 27001 a procesu certifikace PECB klikněte prosím na Certifikační politiku a předpisy

Požadavky na certifikaci implementátora jsou:
KvalifikaceZkouškaProfesionální zkušenostZkušenosti s MS projektemDalší požadavky
Provizorní implementátor s certifikací PECB ISO/IEC 27001Zkouška vedoucího implementátora s certifikací PECB ISO/IEC 27001 nebo ekvivalentŽádnýŽádnýPodepište Etický kodex PECB
Implementátor s certifikací PECB ISO/IEC 27001Zkouška vedoucího implementátora s certifikací PECB ISO/IEC 27001 nebo ekvivalentDva roky: Jeden rok praxe v managementu informační bezpečnostiProjektové aktivity v celkovém rozsahu 200 hodinPodepište Etický kodex PECB
Vedoucí implementátor s certifikací PECB ISO/IEC 27001Zkouška vedoucího implementátora s certifikací PECB ISO/IEC 27001 nebo ekvivalentPět let: Dva roky praxe v managementu informační bezpečnostiProjektové aktivity v celkovém rozsahu 300 hodinPodepište Etický kodex PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead ImplementerZkouška vedoucího implementátora s certifikací PECB ISO/IEC 27001 nebo ekvivalentDeset let: Sedm let praxe v managementu bezpečnosti informacíProjektové aktivity v celkovém rozsahu 1000 hodinPodepište Etický kodex PECB

 

Poznámka:  Jednotlivci certifikovaní PECB, kteří mají kvalifikaci Lead Implementer a Lead Auditor, mají nárok na získání kvalifikace PECB Master za předpokladu, že složili 4 dodatečné zkoušky Foundation, které souvisejí s tímto programem. Chcete-li se dozvědět více o zkouškách Foundation a obecných požadavcích pro kvalifikaci Masters, navštivte prosím následující odkaz:  https://pecb.com/en/master-credentials .

Aby byly tyto implementační aktivity považovány za platné, musí se řídit osvědčenými implementačními postupy a zahrnovat významnou část následujících aktivit: 
  1. Psaní plánu ISMS
  2. Inicializace implementace ISMS
  3. Implementace ISMS
  4. Monitorování a řízení implementace ISMS
  5. Provádění činností neustálého zlepšování
Obecné informace
 • Certifikační poplatky jsou zahrnuty v ceně zkoušky
 • K dispozici je příručka kurzu obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů
 • Účastníkům, kteří školení absolvovali, bude vydáno osvědčení o absolvování školení 31 jednotek CPD (pokračovací odborný výcvik).
 • Pokud u zkoušky neuspějete, můžete ji do 12 měsíců znovu absolvovat bez dalších nákladů
Study Type

,

Shopping Cart
Open chat
💬 Need help?
Save -44%! This PECB ISO 27001:2022 Lead Implementer in Czech can be yours.
If you have any questions, ask us.